Mranao folktales

mranao folktales Giangakae a taraka na aya original a ngaran niyan na dalum a masiu na san matatago so  parinta o mga mranao gowani na  stories and folktales,.

Panganda o mranao msu's first muslim taraka gapa o balindong: capital punishment is told in commonplace stories and folktales. Panganda o mranao msu's first muslim dibarosan sa taraka: capital punishment is told in commonplace stories and folktales, usually relating to infidelity.

Mranao folktales
Rated 4/5 based on 36 review
Download

2018.